Manifesto

Çalışmalarım transformasyon olarak adlandırabileceğimiz değişim fikri etrafında gelişiyor. Sadece biçim bağlamında değil düşünce ve spiritüellik bağlamında da... Ana temayı trans oluşturuyor; trans hayatın kendisinin hızlı değişimini özetliyor.

Doğanın her bir küçük parçasında olan, her biri birbirine bağlı sürdürülemez enerji formlarıdır. Değişim fikri içinde zaman, mekan ve biçim, sadece seyrimizden değil ruhumuzdan da gelen biricik ve aynı olan yanlarımızı uyandırmayı resimlerimde yansıtmaya çalışıyorum.